Διαφραγματοπλαστική

Για να ενημερωθείτε για το χειρουργείο της διαφραγματοπλαστικής, κλείστε ραντεβού στο σύνδεσμο που ακολουθεί.