ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ραντεβού συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή τηλεφωνήστε στους αριθμούς που ακολουθούν.

Τηλ: +30 6946725156 και 2241 307925

Διεύθυνση: Ιωάννη Δενδρινού 2Β, 2ος όροφος, άνωθεν φαρμακείου Μαγκάκη.