ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ιατρικές πράξεις σε επίπεδο ΩΡΛ ιατρείου

Ωτολογικές:

 1. Ωτοσκόπηση / Διάγνωση ωτολογικών προβλημάτων
 2. Καθαρισμός ώτων από κυψελιδικό βύσμα – Πλύση ώτων
 3. Λήψη εκκρίματος για μικροβιολογική εξέταση
 4. Τυμπανομετρία
 5. Έλεγχος αντανακλαστικού του μυός του αναβολέα
 6. Ακοολογικός έλεγχος – Ακοόγραμμα
 7. Διερεύνηση ιλιγγικής συνδρομής- Θεραπευτική αντιμετώπιση, με χειρισμούς επανατοποθέτησης των ωτόλιθων
 8. Διερεύνηση εμβοών
 9. Αφαίρεση ξένου σώματος
 10. Βιοψία ωτός
 11. Ενδοωτυμπανική έγχυση φαρμάκων
 12. Μυριγγοτομή
 13. Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 14. Τυμπανοπλαστική τύπου Ι

Ρινολογικές:

 1. Ρινοσκόπηση με ινοοπτικά μέσα
 2. Διερεύνηση αλλεργικής ρινίτιδας
 3. Διενέργεια SPT’s (δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού), για διερεύνηση
  συμπτωμάτων αλλεργίας
 4. Διερεύνηση χρόνιας ρινίτιδας, ρινοκολπίτιδας και ρινικών πολυπόδων
 5. Διερεύνηση δυσχέρειας ρινικής αναπνοής
 6. Αντιμετώπιση υπερτροφίας κάτω ρινικών κογχών
 7. Διερεύνηση διαταραχών όσφρησης (υποσμίας, ανοσμίας, παροσμίας κτλ)
 8. Αντιμετώπιση ρινικής επίσταξης / ρινορραγίας, με πρόσθιο ή οπίσθιο
  πωματισμό, καυτηριασμό αγγείων, χειρουργική απολίνωση αγγείων
 9. Αφαίρεση ξένων σωμάτων ρινός (ρινόλιθων, αλλότριων σωμάτων κτλ)
 10. Ανάταξη καταγμάτων ρινός
 11. Διάνοιξη αποστημάτων/αιματωμάτων ρινικού διαφράγματος
 12. Παρακέντηση γναθιαίου κόλπου, με trocar, για λήψη υλικού για μικροβιολογική εξέταση

Στοματολογικές:

 1. Λήψη βιοψίας ελασσόνων σιαλογόνων αδένων, για ταυτοποίηση
  ρευματολογικών παθήσεων
 2. Καθετηριασμών πόρων μειζόνων σιαλογόνων αδένων
 3. Αφαίρεση σιαλόλιθων ενδοστοματικά
 4. Διερεύνηση χρόνιας σιαλαδενίτιδας
 5. Διερεύνηση όγκων μειζόνων και ελασσόνων σιαλογόνων αδένων
 6. Διάνοιξη και παροχέτευση οδοντογενών αποστημάτων-αποστημάτων στόματος
 7. Χειρουργική αντιμετώπιση βλεννογονοκηλών /αιμαγγειωμάτων
 8. Διερεύνηση συνδρόμου κροταφογναθικής άρθρωσης
 9. Ανάταξη εξαρθρήματος κάτω γνάθου

Φαρυγγολογικές:

 1. Διερεύνηση χρόνιας αμυγδαλίτιδας
 2. Αφαίρεση αμυγδαλόλιθων
 3. Βιοψία υπερτροφικής αμυγδαλής
 4. Διερεύνηση υπερτροφίας αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
 5. Διερεύνηση Ροχαλητού – Υπνοαπνοϊκού Συνδρόμου
 6. Διάνοιξη και παροχέτευση περιαμυγδαλικών και πλαγιοφαρυγγικών
  αποστημάτων
 7. Διερεύνηση δυσκαταποσίας – Διενέργεια F.E.E.S. (Αξιολόγηση της κατάποσης με ινοοπτικά μέσα)
 8. Έλεγχος υποφάρυγγα με ινοοπτικά μέσα

Λαρυγγολογικές:

 1. Διερεύνηση οξείας δυσφωνίας (βράγχους φωνής) με ινοοπτικά μέσα
 2. Διερεύνηση χρονίων διαταραχών φώνησης (όζοι φωνητικών χορδών,
  πολύποδες, κοκκιώματα κτλ)
 3. Διάγνωση και θεραπεία θηλωμάτων λάρυγγα
 4. Βιοψία λάρυγγα
 5. Αφαίρεση ξένων σωμάτων λάρυγγα

Τραχήλου:

 1. Διερεύνηση τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας
 2. Βιοψία λεμφαδένων
 3. Διερεύνηση όγκων μέσης γραμμής και πλάγιων τραχηλικών τριγώνων
 4. Χειρουργική αντιμετώπιση τραχειοδερματικών / λοιπών συριγγίων

Δερματικές:

 1. Αφαίρεση καλόηθων και κακόηθων βλαβών κεφαλής και τραχήλου (σπίλοι, επιθηλιώματα κτλ)

Κλείστε ραντεβού στον σύνδεσμο που ακολουθεί.