Λοιμώδης μονοπυρήνωση

Λοιμώδης μονοπυρήνωση

Λοιμώδης μονοπυρήνωση: Οφείλεται στον ιό Epstein-Barr, που ανήκει στην οικογένεια των ερπητοϊών. Ωστόσο, σύνδρομα που μιμούνται τη λοιμώδη μονοπυρήνωση, μπορούν να προκαλέσουν και άλλοι ιοί, όπως ο κυτταρομεγαλοϊος (CMV), το τοξόπλασμα (TXM), η ηπατίτιδα Α, καθώς και η πρωτολοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Ο ιός μεταδίδεται συνήθως με το σάλιο (νόσος του φιλιού) και σπάνια με το αίμα. Ο χρόνος επώασης είναι από μερικές ημέρες έως και λίγες εβδομάδες.

Εικ.1: Συμπτώματα λοιμώδους μονοπυρήνωσης

Κλινική εικόνα και εξέταση

Η κλινική εικόνα είναι έντονη, με παρουσία πυρετού, φαρυγγοδυνίας με συνοδό δυσκαταποσία και δυσχέρεια αναπνοής, κεφαλαλγία, μυαλγίες και έντονη κόπωση. Ο ασθενής παρουσιάζει επώδυνη τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, με προσβολή και των οπίσθιων τραχηλικών λεμφαδένων, σπληνομεγαλία (50%) και ηπατομεγαλία(10%). Η νόσος ποικίλλει σε διάρκεια και βαρύτητα, με ήπιες εκδηλώσεις στις μικρότερες ηλικίες και βαρύτερες στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες (15-30 ετών). Ο υψηλός πυρετός και η φαρυγγοδυνία, υφίεται εντός μίας με δύο εβδομάδας, αλλά η τραχηλική λεμφαδενοπάθεια και το αίσθημα κόπωσης μπορεί να διαρκέσουν μήνες.

Εικ.2: Εξίδρωμα παρίσθμιων αμυγδαλών

Κατά την κλινική εξέταση, παρατηρείται έντονη διόγκωση των παρίσθιων αμυγδαλών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αποφρακτικά συμπτώματα, με παρουσία εξιδρώματος. Πετέχειες μπορεί να υπάρχουν στον ουρανίσκο, στο όριο σκληράς και μαλθακής υπερώας. Η γενική αίματος μπορεί να παρουσιάζει λευκοπενία, συνηθέστερα όμως υπάρχει λευκοκυττάρωση, με αύξηση των λεμφοκυττάρων και κυρίως των άωρων σειρών. Η παρουσία > 10% άτυπων λεμφοκυττάρων έχει ειδικότητα 92% για τη λοιμώδη μονοπυρήνωση. Αύξηση των ηπατικών ενζύμων δύναται να παρατηρηθεί. Το Monotest είναι αρνητικό στο 1/3 των ασθενών κατά την πρώτη εβδομάδα, ενώ είναι θετικό στο 80% κατά τη δεύτερη εβδομάδα και αρνητικοποιείται μετά από 3-6 μήνες. Σε αμφίβολες περιπτώσεις πρέπει να αναζητηθούν τα αντικαψιδικά αντισώματα IgM του ιού, που είναι θετικά στο 90% των ασθενών και παραμένουν για δύο με τρείς μήνες, ενώ τα IgG της κάψας (VCA) και του πυρήνα (EBNA) παραμένουν εφ’όρου ζωής.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι συμπτωματική με λήψη άφθονων υγρών, αναλγητικών/αντιφλεγμονωδών και ανάπαυση. Αντιβιοτικά μπορεί να χορηγηθούν σε υποψία μικροβιακής επιλοίμωξης, ωστόσο η χορήγηση ampicilline ή amoxicilline πρέπει να αποφέυγεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει δερματικό εξάνθημα, το οποίο να εκληφθεί λανθασμένα ως αλλεργική αντίδραση. Κορτικοστεροειδή χορηγούνται σε περίπτωση αποφρακτικών φαινομένων, λόγω οιδήματος στις παρίσθμίες αμυγδαλές. Συνίσταται αποφυγεί οποιασδήποτε έντονης σωματικής δραστηριότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εικ.3: Δερματικό εξάνθημα από χορήγηση αμοξυκιλλίνης σε λοιμώδη μονοπυρήνωση

Για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των φλεγμονωδών παθήσεων του φάρυγγα, κλείστε ραντεβού στο σύνδεσμο που ακολουθεί.