ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σπουδές

 • 29/10/2020: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, στο Διιδρυματικό, Διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο “ΔΙ.Π.Μ.Σ. Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας”, με γενικό βαθμό “Aριστα” (9,72)
 • 2016: Λήψη τίτλου ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
 • 2006: Αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γενικό βαθμό “Λίαν Καλώς”

Επαγγελματική εμπειρία

 • 2023 έως και σήμερα: Ιδιωτικό ΩΡΛ ιατρείο, επί της οδού Ιωάννου Δενδρινού 2β
 • 24.07.2018 – 31.12.2022: Επικουρικός ιατρός ΩΡΛ – Επιμελητής Β, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
 • 29.05.2017 – 28.05.2018: Επικουρικός ιατρός ΩΡΛ – Επιμελητής Β, στο Νοσοκομείο 417 Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.
 • 13.07.2016- 28.05.2017: Ειδικευμένος ιατρός ΩΡΛ, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος “Η Σωτηρία”
 • 09.09.2013 – 12.07.2016: Ειδίκευση στην Ωτορινολαρυγγολογία – Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος “Η Σωτηρία”
 • 24.02.2015 – 24.08.2015: Ειδίκευση στην Πλαστική Χειρουργική , Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών 401
 • 01.08.2012 – 30.06.2013: Υπεύθυνος ιατρός για ΩΡΛ προβλήματα, Κέντρο Αποκατάστασης “Αρμονία”
 • 21.06.2010 – 30.06.2012: Ειδίκευση στην Ωτορινολαρυγγολογία – Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης
 • 09.2009 – 06.2010: Βοηθός χειρουργικού τομέα, Κεντρική Κλινική Αθηνών
 • 25.02.2009 – 14.12.2009: Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων “Αμαλία Φλέμιγκ”
 • 24.11.2006 – 23.08.2008: Ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου, Περιφερειακό Ιατρείο Τραγανού – Κέντρο Υγείας Γαστούνης – Γενικό Νοσοκομείο Πύργου

Συνεχιζόμενη κατάρτιση / Συνέδρια / Σεμινάρια

 1. 18/11/2022 – 20/11/2022: 20o Πανελλήνιο Συνέδριο Ρινολογίας – Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου CME-CPD:23
 2. 17/11/2022: EUFORIA Master Class – A practical update on treatment options and clinical outcomes with biologicals in CRSwNP ECMECs:2
 3. 18/10/22: EUFORIA: Update on biologicals for severe asthma & CRSwNP ECMECs:2 
 4. 02/04/2021 – 03/04/2021: Μελάνωμα: Εξελίξεις και Προβληματισμοί CME-CPD:11
 5. 17/03/2021 – 20/03/2022: 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογία, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Θεσσαλονίκη CME-CPD:29
 6. 23/03/2021 – 25/03/2021: EUFORIA Master Class Webinar in Allergic Rhinitis ‘An underestimated and widespread disease: Diagnosis, Treatment and Patient Management ECMECs:3
 7. 19/03/2021: Διαδικτυακή Ημερίδα: “Ηωσινοφιλική Ρινοκολπίτιδα” CME-CPD:3
 8. 21/09/2020 – 23/09/2020: EUFORIA Masterclass Rhinitis ‘From Theory to Implantation & ExecutionECMECs:3
 9. 12/04/2019 – 14/04/2019: 19o Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας & 16ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών & 3ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής και Διαταραχών Κατάποσης, Αθήνα CME-CPD:33
 10. 17/05/2018 – 20/05/2018: 18ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 15ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών, Θεσσαλονίκη CME-CPD:29
 11. 05/05/2018: Διαδραστική Συζήτηση Ωτορινολαρυγγολογικών Θεμάτων με πρακτική εξάσκηση στη Ρινοχειρουργική & Ωτοχειρουργική, Αθήνα
 12. 02/11/2017 – 05/11/2017: 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα CME-CPD:31
 13. 03/11/2017: Mastermind in FESS – Instruction Course, Αθήνα
 14. 20/10/2017 – 21/10/17: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, Αθήνα CME-CPD:12
 15. 25/05/2017: Σεμινάριο Μικρολαρυγγοσκόπησης: Τεχνική, Προβλήματα, Πρακτικές Συμβουλές, Αθήνα
 16. 18/5/2017: Σεμινάριο μικρολαρυγγοσκόπησης, με εξάσκηση σε πρόπλασμα
 17. 17/06/2017: Ημερίδα ΩΡΛ, Αθήνα
 18. 12/05/2017 – 14/05/2017: 17ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 14ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών, Ναύπλιο CME-CPD:12
 19. 31/03/2017 – 02/04/2017: 4ο Σεμινάριο Ρινολογίας και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ρινός με άσκηση σε Νωπά Παρασκευάσματα, Αθήνα CME-CPD:22
 20. 10/02/2017 – 12/02/2017: 2ο Συνέδριο του Κολλεγίου Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων, Αθήνα CME-CPD:12
 21. 04/11/2016 – 06/11/2016: 23o Πανελλήνιο ΩΡΛ Σεμινάριο, Βόλο CME-CPD:12
 22. 21/10/2016 – 22/10/2016: Hellenic Multidisciplinary Conference on Head and Neck Cancer, Αθήνα CME-CPD:12
 23. 01/10/2016: Ημερίδα Ακοολογίας – Λαρυγγολογίας, Αθήνα
 24. 04/12/2015: Ιδιαίτερα ΩΡΛ προβλήματα στα παιδιά, Αθήνα CME-CPD:3
 25. 15/10/2015 – 18/10/15: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας- Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Πάτρα CME-CPD:22
 26. 04/04/2014 – 05/04/2014: 14ο Πανελλήνιο Ρινολογικό Σεμινάριο, Αθήνα CME-CPD:12

Επιστημονικό έργο

Α. Δημοσιεύσεις σε αξιολογημένα διεθνή περιοδικά
 1. Isolated Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor of the Scalp, Ear Nose Throat J. 2021 Feb 24;145561321991317. doi: 10.1177/0145561321991317. 
 2. Vertigo during the Epley maneuver and success rate in patients with BPPV.(Ίλιγγος κατά την διάρκεια χειρισμού Epley και επιτυχία στην αποκατάσταση σε ασθενείς με BPPV), Epub 2012, Dec 1, European Archives of Oto-Rhino –Laryngology, Sep 2013, Volume 270, issue 10,  pp2621-2625.
 3. Can patients with benign paroxysmal positional vertigo of the posterior semicircural canal predict the efficacy of the modified Epley maneuver?(Μπορούν οι ασθενείς με ΚΠΙΘ οπισθίου ημικύκλιου σωλήνα να προβλέψουν την αποτελεσματικότητα του τροποποιημένου Epley χειρισμού;), 2011,( Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Sep;270 10:2621-5).
Β. Εργασίες συνεδρίων – Προφορικές ανακοινώσεις:
 1. Σιαλολιθίαση σε άρρεν 12 ετών – Παρουσίαση περιστατικού.
  • 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Λάρισα, 24-27 Οκτωβρίου 2019
 2. Ξένο σώμα γναθιαίου άντρου. Τρόποι αντιμετώπισης μέσα από την παρουσίαση περιστατικών.
  • 18o Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 15ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών, Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαϊου 2018
 3. Νέκρωση εσωτερικών δομών της ρινός από χρήση εισπνεόμενης ηρωίνης. Παρουσίαση περιστατικού.
  • 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2017
 4. Ενδοσκοπική vs παραδοσιακή διαφραγματοπλαστική. Προοπτική μελέτη σε ασθενείς που ακολούθησε F.E.S.S.
  • 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2017
 5. Η χρησιμότητα του SNOT-22 ως προγνωστικός δείκτης της επιτυχούς έκβασης της F.E.S.S. σε ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα.
  • 17ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 14ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών, Ναύπλιο, 12-14 Μαϊου 2017
 6. Διαδερμική τραχειοστομία σε ασθενείς της Μ.Ε.Θ. – Κόστη και οφέλη για τη διαχείρηση του βαρέως πάσχοντος ασθενούς.
  • 23ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Σεμινάριο, Βόλος, 4-6 Νοεμβρίου 2016
 7. Αιφνίδια απώλεια της ακοής (Α.Α.Α.), μια πολυπαραγοντική πάθηση. Παρουσίαση προγνωστικων στοιχείων.
  • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Πάτρα, 15-18 Οκτωβρίου 2015
 8. Aμφοτερόπλευρη ρινική σπιρομετρία – Τα πρώτα αποτελέσματα στο φυσιολογικό πληθυσμό.
  • 23ο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 4-7 Νοεμβρίου 2010
Γ. Εργασίες συνεδρίων – Αναρτημένες ανακοινώσεις:
 1. Κρημνός Bernard-Webster: Ανακατασκευή ελλείμματος κάτω χείλους, μεγέθους άνω του 1/3 του μήκους του. Παρουσίαση περιστατικού.
  • 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα, 17-20 Μαρτίου 2022
 2. Ανακατασκευή ελλειμμάτων από δερματικό καρκίνο ρινός, με χρήση κρημνών
  • 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Λάρισα, 24-27 Οκτωβρίου 2019
 3. Ρινική συμφόρηση σαν πρώτο σύμπτωμα κοκκιωμάτωσης Wegener.
  • 19o Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας & 16ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών & 3ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής και Διαταραχών Κατάποσης, Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2019
 4. Αυτόματο απόστημα του ρινικού διαφράγματος.
  • 19o Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας & 16ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών & 3ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής και Διαταραχών Κατάποσης, Αθήνα, 11-14 Απριλίου 2019
 5. Διαγιγνώσκοντας κοκκιωμάτωση Wegener, μια πολυσυστηματική νόσο.
  • 24ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Λουτράκι, 12-14 Οκτωβρίου 2018
 6. Απόστημα γλώσσας: μια πρόκληση στο ΩΡΛ ιατρείο.
  • 24ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Λουτράκι, 12-14 Οκτωβρίου 2018
 7. Ενσφήνωση ξένου σώματος σε έδαφος νόσου του Forestier.
  • 24ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Λουτράκι, 12-14 Οκτωβρίου 2018
 8. Ενδοσκοπική vs παραδοσιακή διαφραγματοπλαστική σε ασθενείς που ακολούθησε λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική ρινός και παραρρινίων κόλπων.
  • 17ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 14ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών, Ναύπλιο, 12-14 Μαϊου 2017
 9. Πλαστική αποκατάσταση ευμεγέθους δερματικού ελλείματος του κροτάφου με συνδυασμό τεχνικών.
  • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011
 10. Συνήθη ΩΡΛ προβλήματα της 3ης ηλικίας στο εξωτερικό ιατρείο.
  • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011
 11. Αλγόριθμος αντιμετώπισης του ωταιματώματος.
  • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου 2011
 12. Εξωτερική ωτίτις και συχνότερη πλευρά προσβολής.
  • 23ο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 4-7 Νοεμβρίου 20

Ξένες γλώσσες

 1. Αγγλικά (Ικανότητα ανάγνωσης – ομιλίας – γραφής: άριστη)
 2. Γαλλικά (Ικανότητα ανάγνωση: άριστη, ικανότητα ομιλίας – γραφής: πολύ καλή)

Εθελοντισμός

Συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος “Υγεία για όλους”, με εθελοντική συμμετοχή για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και σε κατοίκους δυσπρόσιτων / απομακρυσμένων περιοχών. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO Chair on Adolescent Health Care, του Εθνικού και Καπποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.